Author: Zonia Bowen

Publisher: Y Lolfa

ISBN: 1784610976

Category: Biography & Autobiography

Page: 176

View: 8048

Hunangofiant agos atoch a gonest Zonia Bowen. Dyma gofnod cwbl naturiol a ffraeth am fywyd lliwgar Saesnes a gofleidiodd yr iaith Gymraeg ac a fu'n allweddol yn arwain merched y Parc i sefydlu Merched y Wawr.
Read More

Author: Bet Jones

Publisher: Y Lolfa

ISBN: 178461100X

Category: Fiction

Page: 96

View: 2624

Nofel gyntaf Bet Jones ar gyfer plant, yn son am Huw yn gorfod gadael ei gartref ar lan y traeth a symud i fyw i'r dre. Ond pan aiff yn ol yno gyda'i ffrind newydd, maen nhw'n darganfod hen dwnnel, a dyna ddechrau ar antur a hanner. Nofel a ddaeth yn agos i'r brig yng Nghystadleuaeth T. Llew Jones 2013.
Read More

Author: Eirian Jones

Publisher: Y Lolfa

ISBN: 178461050X

Category: Biography & Autobiography

Page: 224

View: 5406

Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fel 'y Gymraes o Ganaan' yn sgil y ffaith iddi deithio i bedwar ban byd a threulio cyfnodau hir yn byw dramor. Cyhoeddodd ddwy gyfrol o'i hatgofion, Llythyrau Cymraes o Wlad Canaan (1869) a Moroco, a'r hyn a welais yno (1883).
Read More

Author: Robert Everett

Publisher: N.A

ISBN: N.A

Category: Congregational churches

Page: N.A

View: 590

Some numbers contain hymns in open score.
Read More

With an Analysis of the Orthography of the Welsh Language; Geirlyfr Seiniadol (neu Gynaniaethol) Saesoneg a Chymraeg

Author: Thomas Edwards

Publisher: N.A

ISBN: N.A

Category:

Page: N.A

View: 3467

Read More