Spirit of Thuringia : the Horten All-wing Jet Fighter

Author: Andrei Shepelev,Huib Ottens

Publisher: Cartech Incorporated

ISBN: N.A

Category: History

Page: 128

View: 6556

This book represents the most thorough technical study of the Ho 229 ever produced and will appeal to historians and modellers alike.
Read More

Zrod a popis prvních německých proudových motorů

Author: Eduard Dokoupil

Publisher: Eduard Dokoupil

ISBN: 8026081536

Category: Technology & Engineering

Page: 290

View: 455

Pro většinu lidí je pístový letecký motor s klasickou vrtulí cosi celkem přirozeného, naproti tomu proudový pohon letadel v sobě ukrývá něco téměř tajemného. Zvídavý člověk si může klást otázku, jak funguje takový motor a kde jsou kořeny dnešních pohonných jednotek velkých dopravních letadel. A jak vlastně vypadala první letadla s turbokompresorovými motory a jakým způsobem se tyto stroje ovládaly? Právě na tyto i další otázky může čtenář nalézt odpověď v této knize. Na pozadí II. světové války publikace nabízí komplexní popis problematiky rané proudové letecké techniky, jež se za složitých podmínek rodila na území Třetí říše. Mezi směsicí geniálních i bizarních projektů může čtenář nahlédnout do technických detailů tehdejších motorů i vojenských letadel vynikajících německých konstruktérů, které však připravily o život mnoho odvážných zkušebních pilotů. I když byla tato zařízení stvořena především pro službu zločinnému nacistickému režimu, přináší přesto tato kniha nevšední příběhy obrovské píle a odhodlání posunout hranice výkonů létajících prostředků směrem k magické mezi rychlosti zvuku. Tato publikace vzešla čistě z osobní potřeby autora, dovědět se maximum o počátcích neobyčejně zajímavého a současně poměrně obsáhlého oboru leteckých pohonů. Kniha se víceméně týká pouze jednoho ze dvou počátečních hlavních směrů vývoje nově se rodících leteckých proudových motorů na konci třicátých a ve čtyřicátých letech 20. století - toho, který probíhal především v období II. světové války na území Třetí říše. Publikace mimo jiné obšírně opisuje okolnosti letu prvního proudového letounu na světě. Uvedené téma je doplněno i nezbytnými přesahy do jiných zemí, kde byly německé motory dále rozvíjeny nebo používány. Paralelní angloamerický vývojový proud je natolik rozsáhlý, že by si zasloužil samostatnou publikaci. V knize jde především o komplexní vylíčení okolností vzniku německých proudových motorů (především druhoválečných značek Heinkel-Hirth, Jumo a BMW) v dobovém kontextu, dále je kladen důraz technický popis jejich konstrukce a funkce. V textu nechybí ani popis aplikace konkrétních turbokompresorových motorů do experimentálních i vojenských letounů, vzniklých v průběhu II. světové války a těsně po ní. Vždy ovšem s důrazem na pohonnou jednotku a s ní souvisejícími systémy draku, neboť všeobecný popis jednotlivých letadel lze najít v mnoha jiných publikacích a monografiích. Nemalá pozornost je v knize věnována i ovládání popisovaných turbokompresorových motorů v určitém typu letounu a také organizaci jejich výroby ve válečných podmínkách. Publikace je členěna do šestnácti kapitol s celkem 530 obrázky. Úvodní kapitola je historickým exkursem do toho, co předcházelo vzniku reaktivních motorů. Následující jednotlivé kapitoly chronologicky popisují vývojové práce u jednotlivých německých motorářských firem od roku asi 1935 do konce války. Některé kapitoly se týkají podrobného popisu konkrétního typu leteckého motoru, či proudových letounů. Závěr knihy patří poválečnému období do začátku padesátých let, kde je vylíčeno především užití kořistní německé techniky v SSSR, Francii a také v Československé republice. Kapitola, týkající se ČSR popisuje i související leteckou výrobu za Protektorátu, zdejší poválečné práce na první proudové technice a její zavádění do výzbroje tuzemské armády. Kniha je doplněna velkým množstvím fotografií, výkresů, schémat a grafů, které jsou nutné pro přesné pochopení a dokreslení tématu. Nezbytné pro ucelení tématu jsou přílohy, jež přehledně shrnují zásadní údaje z knihy. Podrobný obsah je možno si prohlédnout na internetové adrese http://krounex.cz/obsah.php . Tato kniha je určena pro příznivce historické techniky, letecké nadšence, ale i pro odborné publicisty a zájemce o studium druhoválečných tryskových pohonů první generace, kteří v současné době musejí k hlubšímu studiu této problematiky sáhnout k zahraničním publikacím. Nemá ovšem smysl se v této publikaci pouštět do složité obecné problematiky termodynamických procesů v těchto leteckých pohonech, od toho jsou učebnice, dostupné v širokém rozsahu. Pro pochopení popisovaného tématu je však dobrá základní orientace čtenáře v hlavních pojmech, souvisejících s oborem proudových motorů a letectvím všeobecně. Při pohledu do minulosti lze konstatovat, že v českém jazyce neexistuje příliš mnoho podobných tištěných zdrojů s informacemi o prvních německých proudových motorech. V tomto smyslu je tato publikace podle názoru autora v tuzemsku výjimečná. Jen těsně po válce se u nás objevilo několik překladů druhoválečné dokumentace ke třem hlavním německým turbokompresovým motorům. Začátkem padesátých let vyšlo i několik odborných publikací, obsahující mimo jiné také informace o německých proudových konstrukcích. Především se ale jednalo o překlady knih sovětských autorů. Proto bylo třeba pro účely této publikace sáhnout zejména k původní dobové druhoválečné dokumentaci a k cizojazyčným zdrojům. Při studiu sekundárních pramenů bylo ovšem třeba dobře zvažovat i relevantnost dostupných informací, neboť i dnes je možné se setkat s četnými omyly a nepřesnostmi jak v literatuře, tak především na internetových stránkách. Výše popsané dílo pomáhá doplnit oblast historie letectví o ucelené informace z u nás doposud nedostatečně zpracovaného tématu vzniku proudových leteckých pohonů. Zájemcům o toto téma by mohla poskytnout mnoho zajímavých historických i technických informací, z nichž se lze poučit i v dnešní době.
Read More

Komödie einer Tragödie in drei Akten

Author: Franz Werfel

Publisher: BoD – Books on Demand

ISBN: 3743712849

Category: Drama

Page: 104

View: 5995

Franz Werfel: Jacobowsky und der Oberst. Komödie einer Tragödie in drei Akten Erstdruck: Stockholm, Bermann-Fischer, 1944 Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2017. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Konstantin Korovin, Paris St. Denis, um 1930. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Read More

Author: Arun Gupta

Publisher: O'Reilly Germany

ISBN: 3868999590

Category: Computers

Page: 208

View: 5961

Sie möchten die Schlüsselspezifikationen der Java EE 6-Plattform schnell und unkompliziert kennenlernen? Dann ist dieses Taschenbuch genau das Richtige für Sie. Es bietet einen Überblick über die wichtigsten Technologien, die auf der Plattform eingesetzt werden, sowie leicht verständliche Codebeispiele, die Ihnen demonstrieren, wie Java EE 6 die Entwicklung von Web- und Enterprise-Anwendungen drastisch vereinfacht. - Verstehen, wie die Java EE 6-Features mit Design Patterns in Web- und Enterprise-Anwendungen zusammenhängen - Die nötigen Spezifikationen finden, um die eigene Anwendung Java EE-fähig zu machen - Neuerungen bei Enterprise JavaBeans (EJB), JavaServer Faces (JSF) und anderen Komponenten kennenlernen - Java EE 6-Web Profile entdecken, die den früheren "One Size Fits All"-Ansatz ersetzen - Die Contexts and Dependancy Interjection (CDI) und die Java API für RESTful Webservices einsetzen - Die Java EE-Entwicklung mit Netbeans und GlassFish starten
Read More

die Geschichte eines der großen, fast vergessenen Menschheitsverbrechen

Author: Adam Hochschild

Publisher: Klett-Cotta

ISBN: 9783608919738

Category:

Page: 494

View: 2378

Read More

Historismus Kunst und Lebensstil

Author: Klaus Friedhelm Müller

Publisher: edition winterwork

ISBN: 3864687659

Category: Art

Page: 248

View: 6976

Durch diese Monographie mit einem Ausschnitt der Zeitgeschichte und dem Bezug zum Lebensbereich zweier bürgerlicher Familien, wird der Leser zurückgesetzt in die Zeit der Jahrhundertwende. Bauherr und Architekt stehen im Vordergrund der Analyse zur Planung und Gestaltung dieser historistischen Anlage mit ihrem industriellen sowie sozialen Umfeld. Zeitgenössische Kunst, selten erhaltene Details, die von den meisten Quellen nicht zitiert werden, machen diesen Bildband zu einer Fundgrube historistischer Lebensart. Vitales Wissen über landschaftliche und städtebauliche Veränderungen mit ihren Bewohnern führen über die Moderne bis in die neohistoristischen Ansätze der Neuzeit. Wer diese sehr persönliche Zeithistorie in seinen anschaulichen Beispielen reflektiert, braucht vieles zum Thema nicht mehr „zu googlen“ oder gerade doch?
Read More

Author: Bob LeVitus

Publisher: John Wiley & Sons

ISBN: 352770759X

Category: Computers

Page: 404

View: 8201

Bob LeVitus, auch als "Dr. Mac" bekannt, führt Sie in das neueste Betriebssystem von Apple ein. Er zeigt Ihnen, wie Sie auf dem Desktop navigieren, das Dock anpassen und alles mit dem Finder finden. Sie erfahren, wie Sie Ihre Termine und To-Do-Listen mit iCal aktuell halten, mit Safari im Internet surfen, Musik hören und Filme anschauen, Widgets auf dem Dashboard platzieren und ein Netzwerk erstellen. Außerdem erklärt der Autor auch, wie Sie eventuelle Fehler beheben.
Read More

Produktion und Einsatz

Author: Peter Schmoll

Publisher: N.A

ISBN: 9783866463561

Category:

Page: 311

View: 5732

Read More